• ENDRING I ROLLA SOM UTVIKLINGSSENTER FOR BUSKERUD - ÅL AVSLUTTAR SITT ENGASJEMENT FRÅ NYTTÅR

  24. november 2016

  Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt å slå saman og halvere talet på utviklingssenter til totalt 20 i heile landet. 22.november vart det avgjort at Drammen blir utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Buskerud . Åtte flotte og inspirerande år som Utviklingssenter for Sjukeheimar i Buskerud i Ål er dermed over. Vi er stolte av det gode arbeidet som er gjennomført og takkar alle våre flotte samarbeidspartar gjennom desse åra. Ål kommune ynskjer Drammen lykke til og alt godt i rolla som Utviklingssenter for Buskerud.

  Les mer
 • OMSORGSKONFERANSEN 9. og 10. NOVEMBER 2016

  1. november 2016

  Fylkesmannen i samarbeid med USHT og HSN arrangerer inviterer til en innholdsrik Omsorgskonferanse 2016. Målgruppe: Toppledere og mellomledere i helse- og omsorgstjenestene i alle kommuner i Buskerud Les mer her.

  Les mer
 • SMERTER I ET HELHETSPERSPEKTIV 22.NOV - ARR. UHT BUSKERUD, DRAMMEN

  7. oktober 2016

  Smerter er fortsatt en stor utfordring i helse- og omsorgstjenesten. Her har du sjansen til å oppdatere kunnskaper. 22 november arrangerer UHT Buskerud Drammen fagdag. Spre invitasjonen til aktuelle medarbeidere og meld deg på.

  Les mer
 • DEMENSOMSORGEN I ET FREMTIDSPERSPEKTIV 3.NOV - ARR. UHT BUSKERUD, DRAMMEN

  7. oktober 2016

  UHT Buskerud inviterer til fagdag den 3. november, klokken 09:00 – 15:00. Dagen starter med forelesning av seniorforsker Knut Engedal om demensbehandlingen i et fremtidsperspektiv.

  Les mer
 • DEN 5. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

  21. september 2016

  USH Buskerud deltar under den 5. nasjonale konferanse for omsorgsforskning på symposium dag 2. Kristi Stedje, Marianne Graff, Trine Lise Aasheim, Borghild Ulshagen, Silje Svalebjørg og Solveig Hauge vil dele erfaringer om terapeutisk bruk av musikk som kvalitetsforbedrende tiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester. Se fullstendig program og link til påmelding.

  Les mer
 • HVERDAGSTRENING FOR PERSONER MED PARKINSON - LAST INN APP

  21. september 2016

  USH Buskerud har tidligere utviklet en trenings- app for personer med Parkinsons sykdom Hverdagstreningsprogrammet er særlig egnet for personer med Parkinsons sykdom, men kan brukes av andre. Programmet består av fysisk trening med 9 faste øvelser og et program for stemmetrening, og har som målsetting å bidra til økt selvstendighet, glede og trivsel i hverdagen.

  Les mer
 • NETTVERKSSAMLING FOR USHT-KONTAKTER 24.OKTOBER 2016

  15. september 2016

  ERNÆRING - NOK EN GANG? De fleste kommuner i Buskerud fylke har hatt ernæring på agendaen, både i kurssammenheng og i det daglige arbeidet. Tross dette viser evalueringer og erfaringer at helsepersonell er usikre på bruk av de standardiserte verktøyene for å kartlegge ernæringsstatus, noe som fører til mangelfull dokumentasjon av viktige data.

  Les mer
 • NETTVERKSSAMLING FOR DEMENSKONTAKTER 12. OG 13. OKTOBER

  13. september 2016

  Vi har gleden av å invitere våre kommunale demenskontakter i Buskerud til en ny konferanse med spennende innhold. Se program under.

  Les mer
 • HVORDAN FOREBYGGE UNDERERNÆRING?

  22. august 2016

  Hvordan forebygge underernæring? I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge arrangerer USH Buskerud seminar på Bergtun omsorgssenter, Nore og Uvdal 28. september.

  Les mer
 • FAGDAG I URINVEISINFEKSJONER 14.9.2016. ARR. UHT BUSKERUD

  22. august 2016

  Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud, Drammen inviterer til fagdag i urinveisinfeksjoner 14 september 2016. Sted: Lampeland Hotel

  Les mer
Eldre artikler i arkivet
Kontakt-informasjon

Forskningsansvarleg for Utviklingssenter og sjukeheimar i Ål kommune
Ursula Småland Goth
mob. 95965969
ursula.smaaland.goth@aal.kommune.no

Prosjektansvarleg for Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud/ fagkonsulent Ål kommune

Borghild Ulshagen,
mob. 992 87 898
borghild.ulshagen@aal.kommune.no

ABC
ABC- koordinator Gunn Elen Hansen
mob. 904 08 338
gunn.hansen@aal.kommune.no

Prosjekt Ernæring:
Nettverkskoordinator Carina Slatto
mob. 930 46 772
carina.slaatto@hol.kommune.no

Fagleg rådgjevar for tilskotsmottakerar prosjekt ernæring
Liv Helene Jensen ( Høgskolen i Sørøst-Norge)
liv.jensen.hbv.no
mob. 913 03 277

Prosjekt Lindrande omsorg:
Spørsmål vedrørande gjennomføring av "Livets siste dager" og Håndbøkene  innen lindring kan rettes til vår tidligere
prosjektleder
Rita Ohnstad Nestegard
mob. 916 63 752
Rita.Nestegard@hol.kommune.no

Velferdsteknologiske løysingar:
Oddveig Tveitehaug
mob. 992 87 895
oddveig.tveitehaug@aal.kommune.no

Studentar/elevar og lærlingar - praksisplass
Oddveig Tveitehaug
mob. 992 87 895
oddveig.tveitehaug@aal.kommune.no

Prosjekt Gjengklang:
Musikkterapeut Trine Lise Aasheim 
mob. 412 62 780
trinelise.aasheim@gmail.com

Musikkterapeut Marianne Graff
mob. 478 19 041
marigraff@gmail.com
Besøksadresse: 
Ål kommune, 
Torget 1, 3570 Ål
Se flere prosjekter fra andre 
utviklingssenter i Norge: