ENDRING I ROLLA SOM UTVIKLINGSSENTER FOR BUSKERUD - ÅL AVSLUTTAR SITT ENGASJEMENT FRÅ NYTTÅR