Demensomsorgens ABC

Ta gjerne kontakt med vår ABC-koordinator Gunn Elen Hansen mob 904 08 338 for informasjon om oppstart og seminar.

Demensomsorgens ABC

Materiellet til Demensomsorgens ABC består av to permer med til sammen 23 temahefter. 
Hvert temahefte inneholder rikelig med eksempler, og har en rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke og diskusjon. 
Heftene er tilgjengelig som lydbok.

Ønskes mer grunnleggende kunnskaper henvises det til studiepermene Grunnmur og Reisverk i Eldreomsorgens ABC
Temaheftene er skrevet av ulike forfattere med spesiell kunnskap på sitt felt. 
Faglig veileder har vært professor dr.med. Knut Engedal. Spesialsykepleier, 
MSc, Vigdis Drivdal Berentsen har hatt hovedansvaret for redigeringen av 
heftene, og psykologspesialist Arnfinn Eek har bidratt i redigeringsarbeidet. 

Demensomsorgens ABC – Perm 1 
Til sammen 11 hefter / 340 sider 
Redaktør: Spesialsykepleier Vigdis Drivdal Berentsen. 

Innhold:

 • Brukerveiledning og læring. Kommunikasjon
 • Personlighet og utvikling
 • Følelser, mestring og forsvar
 • Demens og Alzheimers sykdom
 • Andre demenssykdommer 
 • Tilstander som kan forveksles med demens
 •  Demens og synshemning, Demens og hørselshemning, Demens hos døve
 • Yngre personer med demens
 • Demens hos personer med utviklingshemning 
 • Atferdsendringer hos personer med demens
 • Behandlingstiltak ved demens
 • Noen aktuelle lover 

Demensomsorgens ABC – Perm 2 
Til sammen 12 hefter / 420 sider 
Redaktør: Spesialsykepleier Vigdis Drivdal Berentsen. 

Innhold:

 • Etiske utfordringer
 • Pårørende til personer med demens
 • Arbeidsmetoder I
 • Kartlegging, rapport og evaluering
 • Arbeidsmetoder II
 • Problemløsning og ressursorientert arbeid
 • Aktiviteter
 • Måltidene som aktivitet
 • Validering, realitetsorientering og reminisens
 • Musikk, bevegelse og avspenning
 • Veiledningsmodeller
 • Godt bomiljø
 • Tilbud til hjemmeboende personer med demens
 • Organisering av tilbud

Demensomsorgens ABC - Brosjyre