Eldreomsorgens ABC

Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

Ta gjerne kontakt med vår ABC-koordinator Gunn Elen Hansen mob 904 08 338 for informasjon om oppstart og seminar.

Eldreomsorgens ABC

Eldreomsorgens ABC inneholder fem permer med aktuelt fagstoff. Permen ABC Aldring og omsorg er grunnlaget for å gå videre med de forskjellige fordypningspermene. Denne permen består av 15 temahefter.

Opplæringen innebærer at deltakerne leser temahefter på egen hånd og diskuterer fagstoff i tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen og deltar på to fagseminar per perm.

Hvert studiehefte inneholder oppgaver til diskusjon og refleksjon i gruppene. Det er mange praksiseksempler i studieheftet.

Aktuelle fordypningspermer:

  • ABC Demens
  • ABC Geriatri
  • ABC Funksjonshemming og aldring
  • ABC Psykiske lidelser i eldre år

Finnes også som lydbøker.

Les mer om Eldreomsorgens ABC: http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1867