Demensomsorgen / Eldreomsorgens ABC

Tilbod om tverrfagleg opplæring til alle kommunar i Buskerud med sjølvdrevne studiegrupper innan Demensomsorgens ABC/ Eldreomsorgens ABC. Opplæringsprogrammet er basert på eit samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kompetansesenter, Fylkesmannen og USH Buskerud.

Demensomsorgens ABC

Eldreomsorgens ABC

Hovudmål for arbeidet:

  • Å sette i gang prosessar som resulterer i kompetanseheving innan  demensomsorgen.

Målet er å:

ü  motivere for auka læring

ü  auke evna til eigenaktivitet

ü  auke evna til sjølvrefleksjon

ü  gi øving i å drøfte faglige spørsmål i gruppe

ü  auke tverrfagleg samarbeid

ü  gi øving i skriftlig framstilling

ü  faktakunnskap

 

Rapportering på måloppnåing:

Alle 21 kommunane i Buskerud har deltatt i dette prosjektet enten i Eldreomsorgens eller Demensomsorgens ABC.

USH gjennomfører oppstartskurs og USH i samarbeid med UHT har gjennomført halvårige oppfølgingsseminar. I 2015 er 12 seminar gjennomført i Buskerud fylke.

Frå hausten 2010 har fleire deltakarar, utan helsefagleg utdanning, som er med i Eldreomsorgens / Demensomsorgens ABC fått tilrettelagt ei utdanning/ kompetanseheving  - Helsefagarbeidarar – med ABC til fagbrev. Dette er kompetanseheving som vil følgje dei nasjonale læreplanane i faget: VG1 Helse- og sosialfag, VG2 programområde for helsearbeidarfaget og VG3 læreplan for helsearbeidarfaget/opplæring i bedrift.  Dette arbeidet vidareførast i 2015.

I 2016 vil arbeidet innan ABC opplæringa bli vidareført i samarbeid med USH og Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse.

Kontaktperson Demensomsorgens ABC: 

gunn-elen.hansen@aal.kommune.no  mob.nr.: 90408338