Oppgåver for ABC-kontakten i kommunen

Som ABC-kontakt i din kommune er du utviklingssenteret sin samarbeidspart når det gjeld ABC-opplæring. Her vil du finne ein oversikt over mogelege oppgåver som kan ligge til denne rolla:

 • vere samarbeidspart for leiar i høve oppstart av grupper og tematikk
   
 • rekruttere deltakarar, t.d. med oppslag i avdelingar/info-møte
   
 • registrere deltakarar og bestille permar hos Aldring og helse
   
 • fylgje opp/motivere gruppene i høve gjennomføring
   
 • organisere oppstartseminar og fagseminar saman med USH
   
 • kontrollere og sende frammøteskjema til Aldring og helse ved fullført studieperm
   
 • dele ut studiebevis til deltakarane