Fagdag i urinveisinfeksjoner 14 september 2016 arr. UHT Buskerud
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud, Drammen inviterer til fagdag i urinveisinfeksjoner 14 september 2016.
Sted: Lampeland Hotel


Sjå kursinvitasjon her