Fagdagar i demens - demensnettverket

USH(Undervisningssykehjem) og UHT(Undervisningshjemmetjeneste) i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud arrangerar 2 nettverkssamlingar årleg.

Neste demensnettverk er sett til 12 og 13 oktober på Lampeland.

Kursinvitasjon er under utarbeiding, men sett av dagane allereie no.