Pårørandeskolen i demens

Pårørendeskolen

Kommunane Ål, Hol og Gol inviterer årleg til kurs for pårørende til personer med demens. Kurset går over 6 kvelder.
Kurset holdes på Kårstugu, Ål bu- og behandlingssenter. For meir informasjon, ta kontakt med Tone fossgård Berg.

Neste kurs kjem hausten 2016. Så eige punkt i hovudmenyen pårørandeskulen