Komande ABC-seminar hausten 2016

Fullstendig program er under utarbeiding for disse seminarene. Ta gjerne kontakt med vår ABC-koordinator Gunn Elen Hansen mob 904 08 338 for informasjon om oppstart og seminar.

Eldreomsorgsens ABC
Oppstartseminar Nore og Uvdal 7.9.2016Demensomsorgens ABC
Seminar 2 - Hønefoss   21. 09.2016
                  Kongsberg 01.11.2016

Fagtema ved Merete Undeland, Lege ved nevrologisk avdeling ved sykehuset i Buskerud.

  • Typer demens, utredning og diagnostikk
  • Tanker om behandling og medikamentbruk
  • APSD Atferd og psykologiske symptom


ABC- Psykiske sykdommer i eldre år
Seminar 1 26.9.2016 -Nesbyen?
Seminar 2 26.9.2016- Nesbyen?Ytterligere seminar under planlegging høsten 2016 - kursinvitasjoner vil  komme:


ABC Musikkbasert Miljøbehandling Modul 1
Oktober 2016

Demensomsorgens ABC

Seminar 3 -Nesbyen?
Seminar 4  Nesbyen?

Seminar 4 - Røyken kommune

Miljøbehandling
Seminar 1 - Flå ?
Seminar 2 - Flå ?