Nettverkssamling for USHT-kontakter 24.oktober


Nettverkssamling for USHT-kontaktar

Bilderesultat for nettverk

Vi minner om at neste nettverkssamling for våre USHT-kontaktar og deira leierar er 24.oktober 2016 på Lampeland.
Tema for dagen vil bla være ernæring,- og vi tror innholdet vil både inspirere og motivere til vidare arbeid innan emnet.
USHT vil også dele nyhende og framtidstankar for vårt arbeid.

Kursinvitasjon er under utarbeiding, men sett av dagen allereie no.