Tidlige teikn

Dagsseminar 31.8.2016 – «Tidlege teikn» Personar med utviklingshemming får ikkje alltid tilstrekkelig helseoppfølging. Gode rutiner er nødvendig for å fange opp endringar i helsetilstanden så tidleg som råd. Spesialrådgjevar Frode Kibsgaard Larsen frå Aldring og Helse vil dele av sin kunnskap og erfaringar. NB! Begrensa plassar.

Programmet finner du her