Nettverk - Demens

 

USH(Undervisningssykehjem) og UHT(Undervisningshjemmetjeneste) i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud inviterar 2 gonger i året til nettverkssamlingar for våre demenskontaktar i Buskerud. Alle kommunar i Buskerud deltek i nettverket. Målet med nettverket er å gje fagleg påfyll, inspirasjon til nytenkning og modellutvikling til våre kontaktar, samt utveksling av erfaringar kommunane i mellom.
Neste demensnettverk er sett til 12 og 13 oktober 2016 på Lampeland.
Kursinvitasjon er under utarbeiding