Nettverk - ErnæringMed bakgrunn i Nasjonale Faglege Rettningsliner for førebygging av underernæring oppretta USH Buskerud  i 2009 eit nettverk innan ernæring i Hallingdal. og i 2016 nettverk for Nore og Uvdal. Ernæringsnettverket har 3-4 temasamlinger årleg for kontaktpersonane. Dignosetilpassa kost og førebygging av livsstilssjukdom er ein del av fokuset, i tillegg til feilernæring blant eldre. Nettverket samarbeidar med Mattilsynet.

Mål med nettverk Hallingdal


Kontaktperson for nettverket er Carina Slaatto mob. 930 46 772

 

Nyttige verktøy i ernæringsarbeid:

www.velkommentilbords.no

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Kosthåndboka


2016

Invitasjon til nettverkssamling juni 2016
Referat frå møte i ernæring juni 2016