Nettverk - For ressurssjukepleierar innan palliasjon og kreftomsorg

Det er et formalisert nettverke av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Buskerud. Samarbeidsavtaler er inngått mellom kommunene i Vestre Vikens helseområde og de fire sykehusene. Målet er økt samhandling og videreutvikling av fagkompetanse, til beste for pasientene og deres pårørende.

USH Buskerud er representert i styringsrådet og har samarbeid med Palliativ enhet, Sykehuset Buskerud gjennom eit formalisert nettverk.  Det er i nettverket etablert forpliktande samarbeid med kommunene i Buskerud og spesialisthelsetjenesta.

Målet er auka samhandling og vidareutvikling av eksisterende fagnettverk. Nettverket arrangerar fagnettverk ssamlingar årleg. Leiar er Gry Buhaug, Vestre Viken HF.

Kompetanseheving er helt sentral i ressurssykepleiernettverket. Målet er at det skal være kompetanse innen palliasjon for pasient og familie der de til enhver tid oppholder seg, enten det  er i hjemmet, på sykehjem eller på sykehus. På Vestre Viken sin nettsider finner du oversikt over kommende kurs og konferanser.

Les mer om Kompetansenettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg - klikk her

Se Oversikt over ressurssykepleiere i Buskerud

Hallingdal har eige fagnettverk for sine ressurssjukepleirar. Rita O. Nestegard leiar nettverket i regi av USH Buskerud.