Nettverk

Helsedirektoratet har gitt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ei sentral rolle i kompetansebygging innan ulike satsingsområder. Det har vore ein langsiktig plan på å etablere fagnettverk innan fleire store fagområder.
Samtlege kommuner i Buskerud er invitert til å delta i de ulike fagnettverkene.
Nettverket er ein arena for læring og erfaringsdeling, og legg til rette for å styrke samarbeid og kompetanse i kommunane i Buskerud innan aktuelle emner. Målet er engasjerte tilsette med evne til å formidle kunnskap på eigen arbeidsstad, motivere og setje i gang tiltak.