KOMMUNEKONTAKTNETTVERK

For å nå ut til alle kommunar har våre kommunekontaktar ei sentral rolle i vårt arbeid.
Kvar kommune har ein definert  kommunekontakt for utviklingssenter for heimetenester og ein for utviklingssenter for sjukeheimar.
Våre kommunekontaktar og deira leierar blir to gonger i året invitert til USHT sine nettverkssamlingar . Her blir kommunekontaktane oppdatert på arbeidet innan utviklingssentra, samt fagleg påfyll og erfaringsutveksling.

Det er utarbeida ein eigen beskrivelse for samarbeidet med våre kommunekontaktar

Veit du ikkje kven som er kommunekontakt i di kommune? Ta kontakt med kommuneleiinga, eller send oss ei henvending til borghild.ulshagen@aal.kommune.no så vil me hjelpe deg.