EN MODERNE HØRSELOMSORG - EN MODELL FOR DEN FRAMTIDIGE HØRSELSOMSORGEN I NORGE

Med friske kroner fra Helsedirektoratet og Sparebankstiftelsen i Ringerike og  Jevnaker skal det meisles ut en strategi for hvordan kompetanse om hørsel skal få rotfeste
blandt helsepersonell i de 12 kommunene på Ringerike og Hallingdal.  Det er  Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu, Vestre Viken HF og HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettetde tjenetsre som er er sammen om dette prosjektet. Prosjektet har en varighet på tre år, og skal bidra til at alle som jobber innen pleie og omsorg og på sykehus skal forstå hørselshemming og kommunisere godt med hørselshemmede.

Det er satt ned en styringsgruppe for gjennomføring av piloten. USH Buskerud er medlem i styringsrådet for prosjektet, og aktiv i kursgjennomføring i Ål.

Disse 4 er plukket ut til å starte opp kompetansehevede tiltak til sine ansatte innen hørselsomsorg:

Jevnaker kommune

Poliklinikken ved Ringerike sykehus.

Poliklinikken ved Hallingdal Sjugestugu

Ål kommune

Det vil bli arrangert kompetansehevende kurs for både faglærte og ufaglærte høsten 2016.

Det legges ut kursinvitasjon i løpet av kort tid.

Les mer her om prosjektet i  tidsskriftet Din hørsel- utgave 5 2016