Fallforebyggande prosjekt

Forebygging av fall i institusjon og heimeteneste - Pasientsikkerhetsprogrammet

Utviklingssentrene i Telemark, Vestfold og Buskerud har etablert eit regionalt samarbeid gjennom ei faggruppe om fallforebygging i heimetenasta og i institusjon. Kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark (Drammen, Lier, Sandefjord, Porsgrunn, Nore og Uvdal og Ål) samarbeidar om å beskrive ei tiltakspakke for pasientar i heimetenesta og i institusjon.

Det er etablert eit regionalt læringsnettverk for kommuner som ynskjer å komme i gang med pasientsikkerhetsprogrammet for forebygging av fall på helseinstitusjon. Vidare er nettverket ein pilot på fallforebygging i heimetenesta, og målet er å beskrive ei tilsvarande tiltakspakke som på institusjon.

Ta kontakt med USH Buskerud for ytterlegare informasjon om prosjektet.

Fallbrosjyre

Denne gode brosjyra er utarbeida av Sandefjord rehabiliteringssenter og kan vere ein inspirasjon for å hindre fall.