Kvardagstrening for personar med Parkinson

 Appen Hverdagstrening

I høve med prosjektet "Hverdagstrening for personer med Parkinson sykdom", har Ål kommune utviklea ein app som innheld øvingar for fysisk trening og stemmetrening.

Appen kan installeras på android telefonar, iPhone og iPad.

 

Minnepenn og cd.

Treningsprogramma er også utarbeida for minnepenn og cd.

Dette treningsprogrammet har fått stor merksemd. Det pågår i desse dagar eit samarbeid om å dele erfaringar og drøfte mogleg nye planar og tiltak med Parkinsonforbundet og Nevroplanprogrammet ved Helsedirektoratet.  

 

Rapporten fra prosjekt "Hverdagstrening for personer med Parkinson" er nå ferdig og  lagt ut i Brage.


Prosjektet er under arbeid om ei vidareføring i 2016 der utprøving og vidareutvikling av modellen  til ei bykommune.