Å endre organisasjonskultur er å skape ønsket retning gjennom holdningsarbeid 

Omfanget av deltid i de kommunale helse- og velferdstjenestene er en av kommunesektorens mest utfordrende samfunnsfloke.
Samfunnsfloker krever NYTT BLIKK og nye løsninger for å møte utfordringene vi står over for, både for å kunne gi gode tjenester og for å rekruttere de menneskene vi ønsker.
En framtidsrettet og moderne tjeneste som kan møte innbyggernes og ansattes behov.

Ål kommune deltek i læringsnettverk om Heiltidskultur. Målet er å få omfanget av deltid redusert i pleie- og omsorgstenesta.Les meir om prosjektet her

Ønsker du meir informasjon om prosjektet som pågår i  helse- og omsorgstenesta i Ål,- ta kontakt med konsulent forvaltning Wenche Køso mob.91673929