Lindrande omsorg - Medikamentskrin og Livets siste dagar

LCP – Liverpool Care Pathway i Hallingdal

Prosjekt LCP (Liverpool Care Pathway - palliativ plan for terminalpleie i livets siste dager) har vore eit samarbeidsprosjekt mellom USH Buskerud og Hol kommune.

Her finn du: 

Sluttrapport - Prosjekt Implementering av LCP

Skjema: 

Refleksjons mal ved bruk av/ LCP og handbok i lindrande skrin og metodar

 

Power Point presentasjoner:  

Utviklingssenteret fikk midler fra helsedirektoratet i 2014 til  videreføring av arbeidet med innføring av medikamentskrin og symptomlindring ved livets slutt. Dette prosjektet vil kunne bedre kvalitet på lindrende behandling og omsorg. Prosjektet er et samarbeid med Nedre Eiker kommune, USHT Vestfold/ Sandefjord, Ressurssykepleirnettverket i kreftomsorg ved Palliativ enhet Drammen/ VVHF.

Rita Nestegard fra Hol er tilsatt prosjektleder i 20% stilling for 2014.

 

Prosjekt Lindrande behandling - Implementering av medikamentskrin

Rapport - Medikamentskrin

Ål kommune fikk tilskuddsmidler til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tilskuddet ble benyttet til implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin og kunnskapsspredning i Buskerud fylke. I prosjektgruppen deltok Oddveig Tveitehaug ( USH), Gry Bruhaug (Palliativ Enhet, Drammen sykehus) og Berit Kilde (heimetenesten i Ål). Arbeidet rettet seg mot nettverket av ressurssykepleiere i fylket og deres utfordringer med å styrke kvaliteten på symptomlindringen til den alvorlig syke pasient. Medikamentskrinet er et praktisk redskap med klare retningslinjer som kan bidra til at denne pasientgruppen får økt livskvalitet i livets sluttfase.

Implementering av medikamentskrin - power point

Retningsliner for bruk av medikamentskrin