Ansvaret for pasientbehandling skal i stadig større grad ligge i primærhelsetjenesten og baseres på at helsepersonell med ulik bakgrunn arbeider i team. Dette er utfordringer som krever både kompetanseløft og fokus på livslang læring med målrettet etter- og videreutdanning for de ansatte. Samtidig vil de nye oppgavene gjøre det nødvendig at de ulike helseprofesjonene etablerer nye samarbeidsformer, ser på hva som er rasjonell oppgavedeling og blir kjent med hverandres kompetanse for å løse felles oppgaver.

Det skal utvikles en MOOC som introduksjon til og øvelse i klinisk undersøkelse av eldre pasienter i primærhelsetjenesten.

Det vektlegges aktive læringsformer med demonstrasjon, øving og interaktive studiespørsmål og oppgaver. Gjennom fleksible studieformer skal deltagerne få introduksjon til systematisk kartlegging, muligheter til nødvendig mengdetrening i kliniske ferdigheter og tverrfaglig samhandlingskompetanse.

Ål kommune deltek i dette forskningsprosjektet initiert av Universitetet i Oslo. Prosjektleiar er Elin O. Rosvold.
Les meir på UiO sine sider om forskningsprosjektet her