Tettare på

Tettare på - Dag og aktivitetstilbud til personar med nevrologiske skadar og sjukdommar

Dag? og aktivitetestilbud for hjemmeboende personer med nevrologiske lidelser - 3 årig utviklingsprogram.

Utvikle modell for dag? og aktivitetestilbud for hjemmeboende personer med nevrologiske lidelser. Prosjektet er en videreføring av arbeidsformene i "Tettere på" prosjektet . Arbeidsformene er medvirkningsbaserte og vil bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag.

Prosjektet "Dag? og aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med nevrologiske lidelser og skader" er et 3 årig utviklingsprosjekt i Ål kommune. Prosjektet er en videreføring av "Tettere på" prosjektet som innebærer at hjemmeboende personer med nevrologiske lidelser har en fast primærkontakt, personen deltar aktivt i ansvarsgruppe og personalet er organisert i ressursgrupper tilknyttet den enkelte pasient for å styrke kunnskapsbasert praksis. "Tettere på prosjektet" avdekket behover for en mer aktiv hverdag, med systematisk hjemmetrening og stimulering. Dette er fokus i foreliggende prosjekt. Ål kommune har 8 helsefagarbeidere som denne våren avslutter videreutdanning i rehabilitering. I tillegg er hjemmetjenestene forsterket med en fysioterapeut stilling for å rette fokus mot fysisk aktivitet og trening for hjemmeboende. I dette prosjektet ønsker vi å prøve ut en ny modell med individuelt tilrettelagte dag? og aktivitetstilbud i samarbeid med den enkelte person, familien, frivillige og støttet av ansatte som fungerer som hjemmetrenere. Det vil bli utviklet og prøvet ut elektroniske hjelpemidler, som "touch screen" med aktivititesprogram. Høgskolen i Buskerud og Vestfold vil bidra faglig og med ekstern veiledning og systematisk evaluering, som grunnlag for utvikling av modellen.

Aktivitet og hovedformål 1.år

Mål: 1. Styrke egenmestring og samfunnsdeltagelse. 2. Utvikle samarbeid med personer med nevrologiske lidelser, familien, frivillige og hjemmetrenere fra kommunen som kan bidra til en aktiv hverdag.

Aktiviteter:Kartlegging av brukernes behov og ønsker og tilrettelegging og gjennomføring av individuelle dagaktiviteter. Formalisere organiseringen med primærkontakt, ansvarsgruppe (bruker, pårørende, fastlege og andre) og tverrfaglig ressursgruppe. Ressursgruppen består av hjemmetrenerne, frivillige og prosessleder (spesialsykepleier med veilederutdanning). Opplæring i bruk av teknologiske hjelpemidlerSystematisk evaluering og årsoppsummering

Aktivitet og hovedformål 2.åPrøve ut og videreutvikle tiltak som er satt i gang i første år.

Aktivitet og hovedformål 3.åSystematisere erfaringene og utvikle arbeidsmodellen, som kan overføres til andre kommuner

Her finn du Nevroplan:

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/nevroplan-2015-og-fleksible-tjenester-for-et-aktivt-liv.aspx

Her finn du Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer "Fleksible tjenester - for et aktivt liv":

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fleksible-tjenester--for-et-aktivt-liv-fagrapport-om-tjenestetilbudet-til-personer-med-nevrologiske-skader-og-sykdommer

Her finn du Aktivitetshånboka:

http://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/aktivitetshandboken/generelle-kapitle