Publikasjonar - rapporter - abstrakter

Utviklingssentra skal legge til rette for og bidra til forsking i helse- og omsorgstenestene. Det betyr mellom anna å etablere samarbeid med aktuelle forskingsmiljø og ta del i samarbeidsprosjekt på tvers av institusjonar og fagområde, og vere pådrivar for å implementere forsking som ein naturleg del av praksis. På denne sida presenterar USH Buskerud våre publikasjonar, abstract, artiklar, e-læring og forskingsprosjekt.  Høgskolen i Sørøst Norge er vår samarbeidspart i dette utviklingsarbeidet.

E-LÆRING OG FILM

PUBLIKASJONAR

RAPPORTAR

ABSTRACTER/SYMPOSIUM

TIDSSKRIFTER