Ynskjer du å være studentar/elev/lærling i Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud, Ål kommune

Ål bu- og behandlingssenter tek kvart år i mot både sjukepleiarstudentar, elevar frå vidaregåande og lærlingar.

Utviklingssenter for sjukeheimar i Ål kommune ynskjer å innvolvera lærlingar/elevar/studentar i pågåande utvikling- og forskningsprosjekt i tråd med FOU-plan.

Me tek i mot lærlingar / elevar / studentar i helse- og omsorgsfag.

 

Oddveig Tveitehaug er koordinator/kontaktperson for lærlingar / elevar / studentar og ansatt som prosjektmedarbeider i USH. 

Har du spørsmål  ta kontakt med oddveig.tveitehaug@aal.kommune.no