Dørsensor - blir utløyst ved at brukaren går ut døra. Alarm går direkte til heimesjukepleien som vil rykke ut,- for å sjekke om pasienten har gått ut.
Sensor i stol ( dødmannsknapp) Registerar når pasienten vil begynne å sige i feil stilling/ ut av stol- Alarm går direkte til heimesjukepleien som vil rykke ut,- for å sjekke om pasienten har gått ut.
Trykksensor i seng/stol. Blir utløyst når paseinten går ut av seng/stol. - Alarm går direkte til heimesjukepleien som vil rykke ut,- for å sjekke om pasienten har gått ut.
Trykkmatte - Blir utløyst når paseinten trår på matte - Alarm går direkte til heimesjukepleien som vil rykke ut,- for å sjekke om pasienten har gått ut.